Adresa
Žorža Klemansoa 37
Beograd

Radno vreme
Ponedeljak-Petak: 8.00-16.00h

LUKA BEOGRAD

PUTNIČKO PRISTANIŠTE

MEĐUNARODNO PUTNIČKO PRISTANIŠTE PO NAJVIŠIM EVROPSKIM STANDARDIMA

Mapa sveta na kojoj je pin na Luci Beograd

Međunarodno putničko pristanište Beograd

Međunarodno putničko pristanište Beograd Luke Beograd smešteno je na desnoj obali reke Save, na stacionarnom km 0+750, u neposrednoj blizini njenog ušća u reku Dunav (km 1.171). Izuzetan položaj, na raskršću rečnog Koridora VII i kopnenog Koridora X, čini ovo područje međunarodnim saobraćajnim i transportnim čvorištem, a brojne atraktivnosti i bogata turistička ponuda grada Beograda i izuzetno atraktivnom turističkom destinacijom. Međunarodni aerodrom „Nikola Tesla“ Beograd udaljen je svega 16,8 km od pristaništa.

Luka Beograd uložila je 2006. godine 2 miliona evra u pristanište, čime je tehnički i tehnološki unapređeno pristanište postalo jedno od najmodernijih objekata ovog tipa na Dunavu ispunjavajući sve evropske standarde i pružajući usluge na najvišem nivou. Na ovaj način Luka Beograd doprinela je značajno razvoju rečnog turizma u našem gradu i zemlji.

Kompleksan sistem usluga

Pristanište Luka Beograd poseduje kompleksan sistem usluga i nudi niz pogodnosti, kako za brodove tako i za putnike koji posećuju Beograd.

Kapacitet pristaništa je jednovremeni privez 6 putničkih brodova. Pored pristajanja brodova moguće je i snabdevanje brodova vodom, strujom i deponovanje smeća.

Na pristanu se nalaze prostorije Uprave granične policije, Uprave carine, Luke Beograd,  menjačnica, carinski magacin  za snabdevanje brodova kao i prodavnica mešovite robe.

Kruzer u pristaništu Luke Beograd

RAZVOJ TURIZMA U SRBIJI

Međunarodno putničko pristanište Beograd doprinosi građenju pozitivnog prvog utiska o Beogradu

Međunarodno putničko pristanište Luka Beograd

Značajan broj stranih turista dolazi u Beograd prilikom organizovanih putovanja – krstarenja Dunavom. U Beogradu pristaju brodovi koji započinju svoja krstarenja u brojnim evropskim gradovima i metropolama. Putnici su najčešće iz Velike Britanije, Nemačke, Sjedinjenih Američkih Država, ali i drugih zemalja, a krajnja destinacija im je delta Dunava, Konstanca, a sve češće i sam Beograd.

Visoki standardi i zahtevi, koje podrazumeva ovaj vid turizma, predstavljaju izazov kako kompanijama koje rade na direktnom prihvatanju brodova i putnika, tako i onima u sferi receptivnog turizma kada je u pitanju prezentacija Srbije i Beograda.

Otvaranje beogradskog pristaništa rezultat je dugog rada na modernizaciji i tehnološkom unapređenju ovog dela priobalja koje se nalazi na desnoj obali reke Save. Luka Beograd, obezbeđivanjem kompletne infrastrukture i potpuno modernizovanim objektom i uslugom, doprinosi građenju pozitivnog prvog utiska o Beogradu, kod nautičkih turista.

Više informacija o gradu Beogradu i njegovoj ponudi za turiste možete pronaći na internet stranici Turističke organizacije Beograda