Adresa
Žorža Klemansoa 37
Beograd

Radno vreme
Ponedeljak-Petak: 8.00-16.00h

LUKA BEOGRAD

KARGO

USLUGA PRETOVARA I SKLADIŠTENJA SVIH VRSTA ROBE U CENTRU GRADA

Mapa sveta na kojoj je pin na Luci Beograd

Kargo centar na raskrsnici Evrope

Kargo centar Luke Beograd smešten je na 44“48’ severne geografske širine i 20“28’ istočne geografske dužine, na 1168 km desne obale Dunava u neposrednoj blizini centra Beograda. Kargo centar Luke Beograd se nalazi na preseku dva panevropska transportna koridora (rečnog VII i drumsko-železničkog X) i predstavlja saobraćajnu, pretovarnu i robnotransportnu raskrsnicu srednje Evrope.

Promet robe kroz kargo centar Luke Beograd vrši se koristeći mogućnosti savremenog rečnog, drumskog i multimodalnog saobraćaja.

Glavni segmenti poslovanja su lučke usluge i skladišne usluge.

Javno i carinsko skladištenje

Luka Beograd na svojoj teritoriji raspolaže sa 11.000 m² zatvorenih i 43.000 m² otvorenih skladišnih prostora u funkciji javnih i carinskih skladišta. U ovim skladištima mogu se vršiti poslovi skladištenja strane i domaće robe namenjene izvozu.

U javnim carinskim skladištima vrše se manipulacije istovara, utovara, smeštaja robe pod carinski nadzor, postupak carinskog skladištenja i sprovode se mere radi očuvanja stanja robe.

Skladišta Luke Beograd pogodna su za potrebe skladištenja svih vrsta roba kao i posebnu robu kao što su proizvodi crne metalurgije, papir, bela tehnika, instrumenti, skupocena roba, roba široke potrošnje i drugo.

Javno carinsko skladište u Luci Beograd
Kontejneri u kargo centru Luke Beograd

Kontejnerski terminal

U sistemu Luke Beograd posebno mesto zauzima kontejnerski terminal. 

Ovaj terminal povezuje sve destinacije na plovnom putu Severno more – Crno more, a u kombinaciji sa drugim vidovima transporta i drugim mestima unutar kontinenta.

Skladišne usluge

Služba skladišnih usluga bavi se poslovima komercijalizacije poslovno-skladišnog prostora. Luka Beograd raspolaže sa 440.000 poslovno-skladišnog prostora i to 140.000 m² zatvorenog i 300.000 m² otvorenog prostora.

Trenutno služba skladišnih usluga Luke Beograd ima oko 250 korisnika koji se bave različitim delatnostima kao što su trgovina, špedicija, distribucija robe široke potrošnje, distribucija novina, crna metalurgija, proizvodnja betona i asfalta, delovi za nameštaj, skladištenje neophodnih materijala za niskogradnju i visokogradnji i drugi.

Skladišta u Luci Beograd