Adresa
Žorža Klemansoa 37
Beograd

Radno vreme
Ponedeljak-Petak: 8.00-16.00h

O NAMA

Upoznajte Luku Beograd

Dugačka i bogata istorija Luke Beograd svedoči o njenom ključnom značaju kao glavnog transportnog čvora u Srbiji. Ova luka nije samo geografska tačka na mapi, već i mesto koje je obeležilo mnoge trenutke u istoriji Beograda i čitave Srbije.

Ušće Save u Dunav

Pre izgradnje Luke Beograd

Pre nego što je izgrađena današnja Luka Beograd, ovo područje je imalo različite namene i prometne funkcije. Lokacija na ušću reke Save u Dunav činila ju je savršenim mestom za trgovinu i komunikaciju. Još u doba Rimskog carstva, ovo područje je bilo naseljeno, a tokom vekova je prolazilo kroz mnoge promene.

U srednjem veku, Beograd je postao značajno trgovačko i vojno uporište na Balkanu. Tokom Osmanskog perioda, ovo područje je bilo deo osmanske teritorije, a zatim i deo Habsburške Monarhije. Sve ove promene vlasti uticale su na razvoj obale reke Save.

Izgradnja Luke Beograd

Moderni istorijat Luke Beograd ispisuje svoju prvu stranicu 11. marta davne 1957. godine, kada je Narodni odbor grada Beograda doneo rešenje kojim se osniva Direkcija za izgradnju dunavskog pristaništa, pristupnih puteva, magacinskog i skladišnog prostora i drugih pristanišnih objekata i postrojenja. Konačan naziv „Preduzeće pristaništa u Beogradu“ je odredila Skupština grada Beograda, a 1961. godine se zvanično smatra godinom osnivanja. Osnivačkim aktima određena je i delatnost preduzeća koja će se obavljati na području pristaništa na Savi, pristaništa u Zemunu i pristaništa u izgradnji na Dunavu.

Svojim otvaranjem, Luka Beograd postala je ključna tačka za transport robe i putnika na ovom delu reke Save. Njena lokacija omogućava pristup Dunavu, čime je omogućen transport prema Crnom moru i drugim delovima Evrope.

Skladišta

Oko 140.000 m² zatvorenog i oko 300.000 m² otvorenog skladišnog prostora.

Akvatorij

Akvatorij površine 11 ha sa minimalnom dubinom od 4 m.

Obala

Operativna obala dužine 940 m koja omogućava jednovremenu obradu 8 plovila.

Saobraćajnice

9612 m drumskih saobraćajnica.

Parking

Parking površine od 7347 m² za teretna i 3848 m² za putnička vozila.

Pristan

Sidrište sa pristanom za prijem međunarodnih plovnih objekata, kapaciteta 12 plovila.

Današnja Luka Beograd

Nakon otvaranja, Luka Beograd je kontinuirano rasla i modernizovala se kako bi zadovoljila rastuće potrebe trgovine i transporta. Razvoj infrastrukture i povećanje kapaciteta omogućili su joj da postane jedan od najvažnijih transportnih čvorova u regionu.

U postupku usklađivanja sa Zakonom o preduzećima od 1989. godine, preduzeće posluje pod nazivom Društveno preduzeće LUKA BEOGRAD, a nakon završene svojinske transformacije od 21.02.2002. godine Luka je kod Trgovinskog suda registrovana kao Akcionarsko društvo LUKA BEOGRAD i pod tim imenom posluje i danas sa sedištem u ulici Žorža Klemansoa 37.

Danas, Luka Beograd nije samo mesto za pretovar robe, već i važan faktor u ekonomiji Srbije. Njen kontinuirani razvoj doprineo je rastu trgovine i investicija u zemlji. Danas je simbol moderne Srbije i njenog povezivanja sa svetom.

Dizalice u Luci Beograd

LUČKE USLUGE

Prihvat robe, priprema robe kao i transport do samog skladišta

SKLADIŠNE USLUGE

Luka Beograd komercijalizuje oko 600.000 m2 skladišnog prostora

PUTNIČKO PRISTANIŠTE

Međunarodno putničko pristanište po najvišim evropskim standardima

Potreban vam je prostor za event?

Luka Beograd raspolaže sa 140.000 m2 zatvorenog prostora idealnog za organizaciju velikih događaja, koncerata, korporativnih proslava kao i snimanje spotova i filmova