Saopštenja

PRESS

Saopštenja

NISMO DUŽNI

Beograd 08. 08. 2014

NISMO  DUŽNI

NISMO DUŽNI

 

• Rešenja su nezakonita - pokrenuli smo upravne sporove

• Rešenja su deo političke represije -- u nedostatku dokaza Poreska Uprava je utvrđivala simulaciju; oporezovani smo i za zemljište koje nije u našoj svojini


E-MAIL
PRINT
PRINT