Saopštenja

PRESS

Saopštenja

Objava rezultata glasanja na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj 30.06.2014.

Beograd 01. 07. 2014

Objava rezultata glasanja na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj 30.06.2014.


E-MAIL
PRINT
PRINT