Saopštenja

PRESS

Saopštenja

Objava rezultata glasanja na godišnjoj Skupštini akcionara - 28.06.2012.

Beograd 05. 07. 2012

Objava rezultata glasanja na godišnjoj Skupštini akcionara - 28.06.2012.

Objava rezultata glasanja na godišnjoj Skupštini akcionara - 28.06.2012.


E-MAIL
PRINT
PRINT