Saopštenja

PRESS

Saopštenja

Demanti povodom pisanja dnevnog lista "Kurir" od 13.maja 2012. godine

Beograd 13. 05. 2012

Demanti povodom pisanja dnevnog lista "Kurir" od 13.maja 2012. godine

Demanti povodom pisanja dnevnog lista "Kurir" od 13.maja 2012. godine

Gospodine Uredniče,
U nedeljnom izdanju Kurira, na naslovnoj, drugoj i trećoj strani, objavili ste opširan tekst koji je u delu kada govorite o meni netačan i zlonameran. Molim Vas da moj odgovor objavite u celini, kao lični demanti, u skladu sa Zakonom o javnom informisanju. Na ovome insistiram tim pre što između mene i Kurira postoji netrpeljivost sa predistorijom.
Naime, pre nekoliko meseci sam bio primoran da pretnje i ucene dobijene od strane Vašeg glavnog urednika putem sms poruke prijavim policiji, ukazujući pored ostalog i na politički autoritet lica koja su sa Vašim listom neraskidivo povezana. To su ista lica koja danas rade na promeni vlasničke strukture najuglednijih srpskih dnevnih novina, Politike i Novosti...


E-MAIL
PRINT
PRINT