Saopštenja

Luka Beograd

PRESS

Saopštenja

Objava rezultata glasanja na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj 30.06.2014.

Objava rezultata glasanja na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj 30.06.2014.

Beograd, 01. 07. 2014,


E-MAIL
PRINT
PRINT
Luka Beograd: Izveštaj od bitnom događaju 26.06.2014.

Luka Beograd: Izveštaj od bitnom događaju 26.06.2014.

Beograd, 27. 06. 2014,


E-MAIL
PRINT
PRINT
Sastanak sa malim akcionarima - 13.05.2014.

Sastanak sa malim akcionarima - 13.05.2014.

Beograd, 26. 06. 2014,


E-MAIL
PRINT
PRINT
Luka Beograd AD Beograd unapred pripremljen plan reorganizacije - Prečišćen tekst sa izmenama i dopunama od 23.06.2014.

Luka Beograd AD Beograd unapred pripremljen plan reorganizacije - Prečišćen tekst sa izmenama i dopunama od 23.06.2014.

Beograd, 23. 06. 2014,


E-MAIL
PRINT
PRINT
Poziv za redovnu (godišnju) sednicu skupštine akcionara Luke Beograd

Poziv za redovnu (godišnju) sednicu skupštine akcionara Luke Beograd

Beograd, 30. 05. 2014,


E-MAIL
PRINT
PRINT