AKTIVNOSTI

Luka Beograd

PRESS

Aktivnosti

DANIEL LIBESKIND, ARHITEKTONSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU, mart 2009

Dana 2.marta 2009. godine u organizaciji Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, Inženjerske komore Srbije, Društva Arhitekata Srbije i kompanije Luka Beograd održano je predavanje renomiranog arhitekte Daniela Libeskinda pod nazivom „ Vizija beogradskog priobalja".

Predavanju su prisustvovali predstavnici relevantnih državnih institucija, domaćih i inostranih kompanija, predstavnici medija kao i mnogobrojni zainteresovani studenti beogradskog univerziteta.

U svom predavanju, Daniel Libeskind je naglasio da mu je veliko zadovoljstvo što radi jedan ovakav projekat za Beograd, jer na Beograd gleda kao na grad koji u isto vreme ima puls velike metropole ali i ogromne neiskirišćene potencijale koji su ga zapravo i inspirisali. Beograd vidi kao model, kao uzor drugima, kao grad koji ne bi trebalo da liči na Beč ili neko drugo mesto na reci već grad koji bi trebalo da bude ono što jeste a to je metropola u središtu Dunava.

Posmatrajući ga u širem kontekstu koji se odnosi na način na koji će Beograd i Dunav ući u 21. vek, Daniel Libeskind smatra da na Dunavsko priobalje treba uneti aktivnosti koje su neophodne jednom gradu, a to su zabava, stanovanje, kupovina, parkovi, kultura i rekreacija, sadržaji gradova za 21. vek.


E-MAIL
PRINT
PRINT