AKTIVNOSTI

Luka Beograd

PRESS

Aktivnosti

JAN GEHL, PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA, februar 2009

Dana 5.februara 2009.god. kompanija "Luka Beograd" organizovala je gostovanje gospodina Jana Gehla u sklopu aktivnosti na izradi studije javnog prostora u kontekstu transformacije zone dunavskog priobalja. Gospodin Gehl je učesnicima skupa predstavio svoj dosadašnji rad i iskustva velikih svetskih gradova kao i njegovu viziju dunavskog priobalja sa aspekta podizanja kvaliteta javnih prostora grada Beograda.


E-MAIL
PRINT
PRINT