PONUDA

PONUDA

PONUDA

Luka Beograd a.d. – objava donetih odluka i rezultata glasanja na redovnoj sednici skupštine akcionara održanoj dana 30.06.2017.g.

Beograd 03. 07. 2017

Luka Beograd a.d. – objava donetih odluka i rezultata glasanja na redovnoj sednici skupštine akcionara održanoj dana 30.06.2017.g.


E-MAIL
PRINT
PRINT