Različite dimenzije ulica jasno ukazuju na karakter i posebnu namenu ulica čime olakšavaju orijentaciju i snalaženje u novom okruženju.
Putna mreža je isplanirana tako da daje dovoljno pristupa svakom kvartu i javnim odredištima, smanjujući pritom saobraćaj vozila izmedju susedstava. Prioritet se daje pešačkom i biciklističkom saobraćaju kao i javnom prevozu.