Postojeća tramvajska mreža(crvena linija) biće produžena na Novi dunavski bulevar, sa mogućim budućim produženjem dalje od Pančevačkog mosta.
Tramvaj će ići trakom za vozila, kao kod postojećeg sistema u preostalom Beogradu. Prolaziće ispod železničke pruge kroz novi podvožnjak. Dva loklana autobusa( žuta linija) - jedan zapadno, jedan Istočno od lučkog basena
povezivaće sve kvartove sa tramvajskom linijom, kao i sa stanicom Beovoza na Pančevačkom mostu. Postojeća autobuska linija u Francuskoj će postati frekventnija kako bi opslužila povećan promet.