Urbana matrica kompleksa se nastavlja na ostali deo grada, tako da će se postojeće ulice samim tim produžiti u nove saobraćajnice.