Dovoljan broj saobraćajnica i kvalitetnih veza novog centra sa starim delom grada upredstavlja neophodnost i najveći strateški zadatak novog razvoja.