Cilj strategije Master plana je aktiviranje izvanrednog potencijala rečne obale i izgradnja savremenog urbanog centra kao integralnog dela grada koji će unaprediti izgled i značaj ne samo lokacije već i celog Beograda. Dinamična atmosfera preklapanje raznovrsnih aktivnosti i otvorenost za najrazličitije grupe korisnika tokom cele godine osigurani su primenom principa višestruke namene (mix - use) na nivou celokupnog Master plana . Svi kvartovi, novo šetalište na obali Dunava, veliki park, javne površine ali i svaki parcela i objekat posebno, dizajnirani su u skladu sa principom višestruke namene tako da su u različitim odnosima uvek zastupljene sve funkcije: stanovanje, komercijalne delatnosti, kultura,sport, javne namene, rekreacija i sl. Dva snažna elementa, kontinuirano priobalje i veliki javni park koji se paralelno prostire uz obalu, direktno povezani sa strogim centrom grada, daće poseban kvalitet ne samo novom razvoju već i samom gradu. Atraktivna mreža pešačkih i biciklističkih staza povezuje sve kvartove, linearni park i obalu sa stalnom promenom perspektiva i koridora koji omogućavaju pogled na Dunav . Pešačka zona kao produžetak Francuske ulice izlazi na obalu Dunava i kratak most koji spaja dve strane lučkog basena povezujući obalu u neisprekidano šetalište, novu destinaciju za sve građane Beograda. Šetalište na obali i prostor oko lučkog basena biće rezervisan isključivo za pešake i bicikliste, a dodatne staze su predviđene na nižem nivou, blizu vode. Uz jedinstven položaj pored parka kanal će biti nova atrakcija Beograda sa mnoštvom malih mostova i zelenih paserela. Duž pešačke zone kanala nalaziće se dizajn šopovi, zanatske radnje, umetničke galerije, modni saloni, barovi i restorani.