Veliki javni park veličine 16 ha kao kontinuirana zelena površina koja se nalazi u neposrednoj blizini strogog centra grada, prostiraće se u rasponu koji je identičan Bulevaru Despota Stefana,
(ul.29 novembra) od završetka Francuske ulice do Pančevačkog mosta.
U svom najširem delu, koji je direktno povezan sa Francuskom ulicom, odgovaraće veličini tri fudbalska stadiona.
Svaki deo parka će nuditi različite teme i funkcije uključujući raznovrsnost karakteristika pejzaža i javnih atrakcija.
Pružaće mogućnost za rekreativne i sportske aktivnosti, izlete, odmor i zabavu, čime će postati atraktivan za različite grupe korisnika tokom cele godine.