Moderno javno šetalište, koje će se protezati od Marine Dorćol do Pančevačkog mosta predstavljaće popularnu gradsku destinaciju i turistička atrakciju. Po prvi put javnosti je omogućen direktan pristup obali Dunava iz centra grada.Kontinuirana pešačka i biciklistička staza sa drvećem i zelenilom, gradska plaža, javni bazeni, pristaništa, klupe i sportski tereni, će gradjanima Beograda i posetiocima ponuditi dinamičan gradski život i pristup kvalitetnim sadržajima vezanim za reku i prirodu.