Ivica lučkog basena je takodje transformisana kao šetalište sa raznovrsnim zelenilom, prodavnicama i kafeima
koji imaju pogled na luku i njenu mirnu vodu, usidrene čamce male brodiće i splavove . Predvidjene staze i platforme na nižim nivoima pružaju priliku da sedite i uživate u jedinstvenom pogledu na Dunav.