Izveštaji KPMG

UPPR

Izveštaji KPMG

Izveštaj broj 43, za period 01.06. - 30.06.2018. o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem UPPR-a Luke Beograd

Beograd 05. 04. 2019

Izveštaj broj 43, za period 01.06. - 30.06.2018. o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem UPPR-a Luke Beograd


E-MAIL
PRINT
PRINT