Izveštaji KPMG

UPPR

Izveštaji KPMG

Izveštaj broj 42, za period 01.05. - 31.05.2018. o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem UPPR-a Luke Beograd

Beograd 05. 04. 2019

Izveštaj broj 42, za period 01.05. - 31.05.2018. o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem UPPR-a Luke Beograd


E-MAIL
PRINT
PRINT