Izveštaji KPMG

UPPR

Izveštaji KPMG

Izveštaj broj 23, za period 01.10. - 31.10.2016. o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem UPPR-a Luke Beograd

Beograd 27. 12. 2016

Izveštaj broj 23, za period 01.10. - 31.10.2016. o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem UPPR-a Luke Beograd


E-MAIL
PRINT
PRINT