Izveštaji KPMG

UPPR

Izveštaji KPMG

Izveštaj broj 22, za period 01.09. - 30.09.2016. o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem UPPR-a Luke Beograd

Beograd 27. 12. 2016

Izveštaj broj 22, za period 01.09. - 30.09.2016. o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem UPPR-a Luke Beograd


E-MAIL
PRINT
PRINT