PUTNIČKO PRISTANIŠTE

PULS GRADA I NJEGOVIH

REKA

Turizam i pristanište u Beogradu

Luka Beograd

PUTNIČKO PRISTANIŠTE

Najveći broj stranih turista dolazi u Beograd prilikom organizovanih putovanja - krstarenja Dunavom. U Beograd pristaju brodovi koji započinju svoja krstarenja u brojnim evropskim gradovima i metropolama. Putnici su najčešće iz Velike Britanije, Nemačke, Sjedinjenih Američkih Država, ali i drugih zemalja, a krajnja destinacija im je delta Dunava, Konstanca, a sve češće i sam Beograd. Već nekoliko godina Beograd posećuje više od 400 brodova sa oko 50.000 turista godišnje.

Visoki standardi i zahtevi koje podrazumeva ovaj vid turizma predstavljaju izazov kako kompanijama koje rade na direktnom prihvatanju brodova i putnika, tako i onima u sferi receptivnog turizma kada je u pitanju prezentacija Srbije i Beograda.

Otvaranje beogradskog pristaništa rezultat je dugog rada na modernizaciji i tehnološkom unapređenju ovog dela priobalja, koje se nalazi na desnoj obali reke Save. LUKA BEOGRAD, obezbeđivanjem kompletne infrastrukture i potpuno modernizovanim objektom i uslugom, doprinosi građenju pozitivnog prvog utiska o Beogadu, kod nautičkih turista.

Više informacija o gradu Beogradu i njegovoj ponudi za turiste možete pronaći na internet stranici Turističke organizacije Beograda (link: www.tob.co.rs).