Politika zaštite životne sredine

Luka Beograd

O NAMA

Politika zaštite životne sredine

Politika zaštite životne sredine je sastavni deo poslovne politike LUKE BEOGRAD i okvir za definisanje ciljeva životne sredine u pogledu nivoa odgovornosti i učinka zaštite životne sredine.

U tom cilju utvrđuju se sledeći principi politike životne sredine LUKE BEOGRAD:

  1. Lučke usluge teretnog i putničkog pristaništa, usluge komercijalizacije skladišnog i poslovnog prostora, kao i procesi u kojima se one realizuju kontinuirano se usaglašavaju sa propisima, standardima i zahtevima zainteresovanih strana u pogledu njihovog uticaja na životnu sredinu.
  2. Uticaj naših usluga i procesa na promenu životne sredine, tla i vazduha, reka Dunava i Save, svodi se na najmanju moguću meru u svim fazama realizacije.
  3. Svođenje na najmanju moguću meru štetnih uticaja naših usluga i procesa na životnu sredinu ostvaruje se kroz integrisane redovne procesne aktivnosti i korišćenje izabrane opreme i tehnologije.
  4. Obaveza svih vlasnika procesa je smanjenje količine otpada, njegovo recikliranje i kontrola potrošnje prirodnih resursa.
  5. Održivi razvoj predstavlja viziju rukovodstva i svih zaposlenih, koja se ogleda u zadovoljenju potreba razvoja Luke, očuvanju životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu i štednji prirodnih resursa.
  6. Sprovođenje ove politike je praćeno podizanjem ekološke svesti kroz realizovanje odgovarajućih programa obrazovanja, obuke i motivacije svih zaposlenih.
  7. Svi naši korisnici, partneri, posetioci i druge zainteresovane strane koje imaju uticaj na životnu sredinu blagovremeno se upoznaju sa sadržajem ove politike i stalno se podstiču na njeno sprovođenje.
  8. Specifični lokalni i regionalni uslovi u pogledu očuvanja životne sredine se prate i ugrađuju u EMS, a komunikacija sa svim zainteresovanim stranama i drugim relevantnim organizacijama obezbeđuje razmenu informacija vezanih za zaštitu životne sredine.
  9. Politika životne sredine se ostvaruje u koordinaciji sa politikom kvaliteta, politikom zdravlja i bezbednosti na radu, kao i ostalim politikama u organizaciji.
  10. Kontinuirana poboljšanja ove politike i EMS-a se ostvaruju putem redovnih preispitivanja od strane rukovodstva sa ciljem ostvarenja održivog razvoja, uspeha i izvrsnosti.