Politika zdravlja i bezbednosti na radu

Luka Beograd

O NAMA

Politika zdravlja i bezbednosti na radu

Politika zdravlja i bezbednosti na radu je sastavni deo poslovne politike Luke Beograd i okvir za definisanje ciljeva zdravlja i bezbednosti na radu u pogledu nivoa odgovornosti i ostvarenih performansi menadžment sistema zdravlja i bezbednosti na radu.

U tom cilju utvrđuju se sledeći principi politike zdravlja i bezbednosti na radu Luke Beograd:

  1. Procesi i resursi kojima se realizuju naše usluge u potpunosti zadovoljavaju zahteve propisa i druge relevantne zahteve u pogledu zdravlja i bezbednosti na radu.
  2. Naše usluge i procesi se realizuju tako što se opasnosti po zdravlje i bezbednost na radu svode na najmanju moguću meru do nivoa prihvatljivog rizika kojim se može upravljati.
  3. Svođenje na najmanju moguću meru rizika od profesionalnih oboljenja i povreda na radu i radnoj okolini se ostvaruje kroz program upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu i kroz integrisanje odgovarajućih mera u redovne procesne aktivnosti.
  4. Obaveza je menadžmenta i svih vlasnika procesa da obezbede resurse i ulože potrebne napore za ostvarivanje ciljeva zdravlja i bezbednosti na radu.
  5. Usklađeni održivi razvoj organizacije u pogledu očuvanja životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu, kao i štednje prirodnih resursa predstavlja viziju rukovodstva i svih zaposlenih.
  6. Ostvarenje efekata OHSMS i podizanje kvaliteta radnog okruženja se zasniva na aktivnom uključivanju zaposlenih u kreiranje i sprovođenje mera zaštite zdravlja i bezbednosti na radnom mestu.
  7. Sprovođenje ove politike je praćeno podizanjem kompetentnosti i svesti zaposlenih za izvršenje postavljenih zadataka o očuvanju zdravlja i bezbednosti na radnom mestu, kroz sprovođenje odgovarajućih programa obrazovanja, obuke i motivacije zaposlenih.
  8. Svi partneri, podizvođači, saradnici, posetioci i druge zainteresovane strane, koji su povezani ili su pod uticajem performansi zdravlja i bezbednosti na radu, blagovremeno se upoznaju sa sadržajem ove politike.
  9. Politika zdravlja i bezbednosti na radu se ostvaruje u koordinaciji sa politikom kvaliteta, politikom životne sredine, kao i ostalim politikama u organizaciji.
  10. Kontinuirana poboljšanja ove politike i OHSMS-a se ostvaruju putem redovnih preispitivanja od strane rukovodstva sa ciljem ostvarenja održivog razvoja, uspeha i izvrsnosti.