Vizija, misija i vrednosti Luke Beograd

Luka Beograd

O NAMA

Vizija

Vizija LUKE BEOGRAD je formiranje jednog od najznačajnijih logističkih centara na preseku panevropskih transportnih koridora.

Misija

Misija LUKE BEOGRAD je pružanje kvalitetnih lučkih usluga u cilju zadovoljenja potreba naših korisnika, koje je zasnovano na primeni savremenih tehnologija, očuvanju životne sredine, zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu, kao i ostvarenju poslovnih rezultata i očekivanja akcionara, zaposlenih, partnera društva.

Vrednosti LUKE BEOGRAD

 • Atraktivan spektar i kvalitet usluga zasnovan na povoljnom saobraćajno - geografskom položaju
 • Zadovoljstvo i lojalnost naših korisnika
 • Rezultati rada ostvaruju balans između zahteva svih zainteresovanih strana
 • Liderstvo zasnovano na uključivanju zaposlenih
 • Razvoj ljudskih resursa kroz motivaciju, unapređenje znanja, timski rad itd.
 • Fleksibilna, marketinški orijentisana organizacija
 • Orijentacija na dugoročne održive ciljeve
 • Održivi razvoj usklađen sa životnom sredinom i zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu
 • Orijentacija na procese u kojima se kreiraju vrednosti za kupce
 • Inovativna organizacija
 • Donošenje odluka na osnovu objektivnih činjenica
 • Partnerstvo i poverenje
 • Društvena odgovornost