Resursi

Luka Beograd

O NAMA

Resursi

Glavni segmenti poslovanja LUKE BEOGRAD su skladišne usluge, lučke usluge i putničko pristanište na reci Savi. U cilju obavljanja redovnog poslovanja raspolažemo odgovarajućom infrastrukturom i opremom.

Infrastruktura:

 • Oko 200.000 m² zatvorenog i oko 600.000 m² otvorenog skladišnog prostora
 • Akvatorij površine 11 ha sa minimalnom dubinom od 4 m
 • Operativna obala dužine 940 m, koja omogućava jednovremenu obradu 8 plovila
 • 9.612 m drumskih saobraćajnica
 • 12.507 m železničkih koloseka
 • Parking površina od 7.347 m² za teretna i 3.848 m² za putnička vozila
 • Terminal za teške terete od 16.500 m²
 • Terminal za rasute terete od 5.519 m²
 • Kontejnerski terminal 12.430 m²
 • Sidrište sa pristanom za prijem međunarodnih plovnih objekata, kapaciteta 12 plovila

Oprema:

 • Tri mosne dizalice nosivosti 3 t, 20 t i 50 t
 • Manipulator za kontejnere nosivosti 27 t
 • 9 portalnih dizalica nosivosti od 3 do 6 t
 • 2 auto dizalice nosivosti 16 t i 40 t
 • 30 viljuškara nosivosti od 1,2 - 3 t
 • 11 viljuškara nosivosti 4 - 14 t
 • Brod potiskivač
 • Više kamiona, traktora, prikolica, poluprikolica i drugih sredstava rada