Istorijat

Luka Beograd

O NAMA

Istorijat LUKE BEOGRAD ispisuje svoju prvu stranicu 11. marta davne 1957. godine, kada je Narodni odbor grada Beograda doneo rešenje kojim se osniva Direkcija za izgradnju i uređenje obale Dunava. Njen zadatak bio je izgradnja dunavskog pristaništa, pristupnih puteva, magacinskog i skladišnog prostora i drugih pristanišnih objekata i postrojenja. Konačan naziv "Preduzeće pristaništa u Beogradu" je odredila Skupština grada Beograda, a 1961. godina se zvanično smatra godinom osnivanja. Osnivačkim aktima određena je i delatnost preduzeća koja će se obavljati na području pristaništa na Savi, pristaništa u Zemunu i pristaništa u izgradnji na Dunavu.

U postupku usklađivanja sa Zakonom o preduzećima od 1989. godine, preduzeće posluje pod nazivom Društveno preduzeće LUKA BEOGRAD, a nakon završene svojinske transformacije od 21.02.2002. godine Luka je kod Trgovinskog suda registrovana kao Akcionarsko društvo LUKA BEOGRAD i pod tim nazivom posluje i danas sa sedištem u ulici Žorža Klemansoa br. 37.

Planovi preduzeća LUKA BEOGRAD danas su usmereni na modernizaciju lučkih usluga i poslovanje u skladu sa najvišim evropskim standardima, ali i aktivno uključivanje u razvoj i dalju urbanizaciju beogradskog priobalja.

SLIKA