Društvena odgovornost

Luka Beograd

O NAMA

Vizija društveno odgovornog poslovanja Luke Beogra

Društveno odgovorno ponašanje jedan je od osnovnih poslovnih principa kompanije LUKA BEOGRAD. Društveno odgovorne aktivnosti Luke Beograd odnose se na celokupni raspon njenog delovanja i na sve odnose koje pritom uspostavlja, način na koji utiče na okolinu kao i na razvoj sopstvenog kadra, način na koji ulaže u društvenu zajednicu i komunicira sa njom. Nastojeći da integriše društvenu odgovornost u sve aspekte svog poslovanja, kompanija Luka Beograd učestvuje u kreiranju novih sadržaja i novih vrednosti.

Značajan napredak u koncepciji društveno odgovornog poslovanja predstavlja odvajanje ove discipline od humanitarnog rada zvaničnim pozivom koje je Evropsko veće u Lisabonu 2000. godine uputilo evropskim poslovnim krugovima s ciljem promovisanja dobrih primera organizacije rada, jednakih mogućnosti i održivog razvoja.

Kompanija Luka Beograd se svojim poslovanjem aktivno priključila borbi protiv društvene isključenosti. Kroz svoje društveno odgovorne aktivnosti Luka Beograd nastoji da direktnije komunicira sa širom društvenom zajednicom, odvajajući humanitarni rad od društveno korporativnog poslovanja, koje na taj način dobija jednu novu dimenziju.

Kako se korporativna filantropija uglavnom fokusira na socijalna pitanja i okruženje i samim tim ostavlja malo prostora za umetnost i slobodno stvaralaštvo, kompanija Luka Beograd je odlučila da svoje aktivnosti usmeri u tom pravcu

Ustupanje prostora umetnicima

Ideja o ustupanju dela prostora na korišćenje talentovanim pojedincima nastaje kao rezultat realne potrebe kod nas za kreiranjem novog umetničkog ambijenta i za uspostavljanjem bliže saradnje među umetnicima. Podržavanjem umetničkih projekata i usmeravanjem svojih aktivnosti na promociju talentovanih pojedinaca kompanija Luka Beograd doprinosi podizanju kulturnih vrednosti zajednice i podstiče kreativnost, inovacije i slobodu stvaralaštva, koji predstavljaju osnovu napretka društva u celini.

Spisak umetnika u Luci Beograd:

  1. NENAD MARJANOVIĆ, fotograf
  2. MIHAEL MILUNOVIĆ, slikar i vajar
  3. SLAVIMIR STOJANOVIĆ, slikar i dizajner
  4. MIROSLAV LAZOVIĆ, slikar
  5. MILOŠ ŠOBAJIĆ, vajar
  6. DRAGOLJUB ZAMUROVIĆ, likovni umetnik fotografije
  7. MLADEN MILJUŠ, muzičar
  8. ISIDORA IVANOVIĆ, umetničko udruženje “Diversus Visum”

Ostale aktivnosti

U želji da kroz društveno odgovorne aktivnosti komunicira sa širom zajednicom, Luka Beograd je 15. avgusta 2010. podržala kreativno okupljanje talentovanih crtača grafita u okviru kampanje "Dosada ubija" u organizaciji kompanije "Knjaz Miloš" i brenda "Guarana" i na taj način preduzela konkretne korake u rešavanju problema mladih umetnika vezanih za nedostatak radnog i izložbenog prostora. U okviru ovog projekta mladi umetnici su oslikali 20 zidova zgrade "Metalci", najstarijeg industrijskog nasleđa na Balkanu.

Kako svrha društvene odgovornosti preduzeća podrazumeva ekonomsku uspešnost preduzeća uz istrovremenu društvenu odgovornost za zaštitu prirodnih resursa, svest o duštveno odgovornom poslovanju Luke Beograd manifestuje se i kroz uključivanje u aktivnosti vezane za zaštitu okoline i projekte koji za cilj imaju podizanje svesti javnosti o važnosti aktivnog silaska na reke.

5. juna 2010. godine Luka Beograd je učešćem u akciji "Velikog spremanja Srbije" dala svoj doprinos zaštiti životne sredine, pokazala odgovornost u pogledu očuvanja ekološke ravnoteže i podržala program ekološke strategije razvoja.

Humanitarni rad

Kao aktivan doprinos zajednici, bez čijeg napretka nema ni poslovnih uspeha, Luka Beograd svoje resurse usmerava prema ugroženim kategorijama stanovništva, uključujući se u projekte od šireg društvenog značaja raznim donacijama i podržavanjem kulturnih manifestacija.

Tokom godina pomogli smo renoviranje stacionara za stara lica u Diljskoj i podržali manifestacije na opštini Palilula.

Učešćem u akciji "Dar za Bulevar-Znak da volimo Beograd" Luka Beograd je donirala sredstva za kupovinu novih platana i na taj način još jednom iskazala svest o značaju društveno odgovornog ponašanja.