OBAVEŠTENJA AKCIONARIMA

OBAVEŠTENJA AKCIONARIMA

OBAVEŠTENJA AKCIONARIMA

Luka Beograd - objava donetih odluka i rezultata glasanja na ponovljenoj vandrednoj sednici skupštine akcionara

21. 03. 2023

Luka Beograd - objava donetih odluka i rezultata glasanja na ponovljenoj vandrednoj sednici skupštine akcionara

Luka Beograd - objava donetih odluka i rezultata glasanja na ponovljenoj vandrednoj sednici skupštine akcionara


E-MAIL
PRINT
PRINT