OBAVEŠTENJA AKCIONARIMA

OBAVEŠTENJA AKCIONARIMA

OBAVEŠTENJA AKCIONARIMA

Luka Beograd - objava donetih odluka i rezultata glasanja sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva održane dana 29.06.2022. godine

Beograd 30. 06. 2022

Luka Beograd - objava donetih odluka i rezultata glasanja sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva održane dana 29.06.2022. godine


E-MAIL
PRINT
PRINT