OBAVEŠTENJA AKCIONARIMA

OBAVEŠTENJA AKCIONARIMA

OBAVEŠTENJA AKCIONARIMA

Luka Beograd a.d - objava donetih odluka i rezultata glasanja na redovnoj Skupstini akcionara od 29.06.2021. Godine

Beograd 01. 07. 2021

Luka Beograd a.d - objava donetih odluka i rezultata glasanja na redovnoj Skupstini akcionara od 29.06.2021. Godine


E-MAIL
PRINT
PRINT