OBAVEŠTENJA AKCIONARIMA

OBAVEŠTENJA AKCIONARIMA

OBAVEŠTENJA AKCIONARIMA

Luka Beograd a.d. – objava donetih odluka i rezultata glasanja na redovnoj sednici skupštine akcionara održanoj dana 20.06.2019.g.

Beograd 24. 06. 2019

Luka Beograd a.d. – objava donetih odluka i rezultata glasanja na redovnoj sednici skupštine akcionara održanoj dana 20.06.2019.g.


E-MAIL
PRINT
PRINT