OBAVEŠTENJA AKCIONARIMA

OBAVEŠTENJA AKCIONARIMA

OBAVEŠTENJA AKCIONARIMA

Poziv za redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara za 20.06.2019. godine.

Beograd 21. 05. 2019

Poziv za redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara za 20.06.2019. godine.


E-MAIL
PRINT
PRINT