OBAVEŠTENJA AKCIONARIMA

OBAVEŠTENJA AKCIONARIMA

OBAVEŠTENJA AKCIONARIMA

Luka Beograd - objava donetih odluka i rezultata glasanja sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva održane dana 29.06.2018.g.

Beograd 02. 07. 2018

Luka Beograd - objava donetih odluka i rezultata glasanja sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva održane dana 29.06.2018.g.


E-MAIL
PRINT
PRINT