OBAVEŠTENJA AKCIONARIMA

OBAVEŠTENJA AKCIONARIMA

OBAVEŠTENJA AKCIONARIMA

Poziv za redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara za 29.06.2018. godine.

Beograd 30. 05. 2018

Poziv za redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara za 29.06.2018. godine.


E-MAIL
PRINT
PRINT