OBAVEŠTENJA AKCIONARIMA

OBAVEŠTENJA AKCIONARIMA

OBAVEŠTENJA AKCIONARIMA

Objava donetih odluka i rezultati glasanja na vanrednoj sednici Skupštine akcionara

Beograd 18. 05. 2018

Objava donetih odluka i rezultati glasanja na vanrednoj sednici Skupštine akcionara


E-MAIL
PRINT
PRINT