OBAVEŠTENJA AKCIONARIMA

OBAVEŠTENJA AKCIONARIMA

OBAVEŠTENJA AKCIONARIMA

Luka Beograd a.d. - objava zapisnika sa redovne sednice skupštine akcionara od 30.06.2017.godine

Beograd 11. 07. 2017

Luka Beograd a.d. - objava zapisnika sa redovne sednice skupštine akcionara od 30.06.2017.godine


E-MAIL
PRINT
PRINT