OBAVEŠTENJA AKCIONARIMA

Luka Beograd

OBAVEŠTENJA AKCIONARIMA

OBAVEŠTENJA AKCIONARIMA

Luka Beograd a.d. - objava zapisnika sa redovne sednice skupštine akcionara od 30.06.2017.godine

Luka Beograd a.d. - objava zapisnika sa redovne sednice skupštine akcionara od 30.06.2017.godine

Beograd, 11. 07. 2017,


E-MAIL
PRINT
PRINT
Luka Beograd a.d. – objava donetih odluka i rezultata glasanja na redovnoj sednici skupštine akcionara održanoj dana 30.06.2017.g.

Luka Beograd a.d. – objava donetih odluka i rezultata glasanja na redovnoj sednici skupštine akcionara održanoj dana 30.06.2017.g.

Beograd, 03. 07. 2017,


E-MAIL
PRINT
PRINT