OBAVEŠTENJA AKCIONARIMA

Luka Beograd

OBAVEŠTENJA AKCIONARIMA

OBAVEŠTENJA AKCIONARIMA

Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Luke Beograd održane 29.06.2018. godine.

Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Luke Beograd održane 29.06.2018. godine.

Beograd, 10. 07. 2018,


E-MAIL
PRINT
PRINT
Luka Beograd - objava donetih odluka i rezultata glasanja sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva održane dana 29.06.2018.g.

Luka Beograd - objava donetih odluka i rezultata glasanja sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva održane dana 29.06.2018.g.

Beograd, 02. 07. 2018,


E-MAIL
PRINT
PRINT