RASPOLOŽIVI RESURSI

VAŠEG POSLOVANJA

Kontejnerski terminal

Luka Beograd

KARGO

Kontejnerski terminal

U sistemu LUKE BEOGRAD posebno mesto zauzima kontejnerski terminal.

Kontejnerski terminal LUKE BEOGRAD povezuje sve destinacije na plovnom putu Severno more - Crno more, a u kombinaciji sa drugim vidovima transporta i drugim mestima unutar kontinenta.